Жълтата река може да се похвали с най-високата водноелектрическа централа

Жълтата река може да се похвали с най-високата водноелектрическа централа

Водноелектрическата централа Maerdang, разположена в провинция Qinghai в северозападен Китай, започна да работи с първия си блок на 1 април. Тази централа е най-високата водноелектрическа централа в страната и има най-големия инсталиран капацитет в басейна на Жълтата река. С инсталирана мощност от 550 000 kW, първият блок се очаква да произвежда 13,2 милиона kWh чиста електроенергия на ден, отговаряйки на дневните нужди от електроенергия на 1,1 милиона семейства. След като заработи напълно, централата ще има общ инсталиран капацитет от 2,32 милиона kW и ще може да произвежда над 7,3 милиарда kWh електроенергия годишно, намалявайки емисиите на въглероден диоксид с 8,16 милиона тона.

Водноелектрическата централа Maerdang е първото интегрирано съоръжение за чиста енергия на China Energy, съчетаващо хидроенергия, слънчева енергия и съхранение на енергия. Този проект има за цел да използва по-добре изобилните чисти енергийни ресурси в Западен Китай в полза на източния регион, който изпитва недостиг на електроенергия. В допълнение, трансформаторна станция със свръхвисоко напрежение, една от най-високите в Китай, започна да работи като част от водноелектрическата централа Maerdang в Цинхай миналия септември. Тази интелигентна подстанция е оборудвана с дрон система, която може да прихваща неидентифицирани дронове, за да гарантира сигурността на електропреносната мрежа.

Проектът може да пренася приблизително 15 милиарда kWh чиста електроенергия годишно, насърчавайки развитието на водните ресурси и електроенергията в горното течение на Жълтата река. Тази инициатива е част от усилията на China Energy за подобряване на интернет сигурността и защита на поверителността онлайн. Те също така проучват нови технологии и методи за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии. Водноелектрическата централа Maerdang е значителна стъпка към постигане на чисто и устойчиво производство на енергия в Китай.

Вашият коментар