Заводът Raahen на SSAB отново се нарежда като най-големият източник на емисии във Финландия

Заводът Raahen на SSAB отново се нарежда като най-големият източник на емисии във Финландия

Миналата година заводът за стомана Raahen на SSAB се класира като най-големият производител на емисии сред всички финландски заводи, участващи в системата за търговия с емисии на ЕС. Като цяло обаче емисиите от съоръжения, включени в системата за търговия с емисии, намаляват. Според Енергийната агенция емисиите от финландските съоръжения в системата за търговия с емисии на ЕС са намалели с 19,2% миналата година в сравнение с 2022 г.

През 2023 г. общо 15,4 милиона тона емисии на въглероден диоксид са генерирани от инсталации, включени в системата за търговия с емисии, което е намаление спрямо 19,0 милиона тона предходната година. Първите три източника на емисии остават стоманодобивният завод Raahen на SSAB, петролната рафинерия Porvoon на Neste и въглищната електроцентрала Salmisaaren на Helen в продължение на няколко години.

Стоманодобивният завод на SSAB Raahen отчете увеличение на емисиите до 3,7 милиона тона въглероден диоксид миналата година спрямо 3,6 милиона през предходната година. Емисиите на рафинерията в Порвоон на Neste останаха стабилни на 2,5 милиона тона, докато емисиите на електроцентралата Salmisaaren на Helen намаляха от 0,9 на 0,7 милиона тона въглероден диоксид.

SSAB има за цел да прехвърли производството на стомана в Raahe и Luleå, Швеция, до голяма степен без изкопаеми горива до 2040 г. Инвестицията в Lulea се очаква да бъде около 4,5 милиона евро и значително ще намали емисиите в Швеция. Това решение обаче беше икономическо разочарование за Финландия, тъй като може да означава, че емисиите от фабриката в Raahen няма да намалеят значително в близко бъдеще.

Neste планира да спре рафинирането на петрол в рафинерията в Porvoon до средата на 2030 г. и да се съсредоточи върху производството на нисковъглеродни горива и продукти на кръговата икономика. Заводът на Хелън в Салмисаарен беше удължен графикът за спиране на въглищата поради опасения за доставките, причинени от енергийна криза.

От Агенцията по енергетика съобщиха, че потреблението на природен газ се е увеличило, докато потреблението на торф и въглища е намаляло през миналата година. Потреблението на възобновяеми горива остава стабилно спрямо предходната година. Свързаните с времето колебания в търсенето и производството на енергия оказват влияние върху тенденциите в емисиите. Общото потребление на енергия остава постоянно, с увеличено производство на ядрена енергия и намален нетен внос на електроенергия.

Различни статии по теми като планове за здравословно хранене, хипноза, планинско колоездене и подобряване на съня изглежда са смесени с данните за емисиите и може да са били вмъкнати по погрешка.

Вашият коментар