Задушена наука: McGill's Soup-er Serving of Research | Канали

Задушена наука: McGill's Soup-er Serving of Research |  Канали

Студентите от McGill наскоро присъстваха на 37-ото издание на Soup & Science, където успяха да се насладят на уникална комбинация от знания и супа. Това едноседмично събитие, което се провежда веднъж на семестър, показва изследванията, случващи се в кампуса. Темите, обхванати през този семестър, обхващаха различни дисциплини, от квантовата мета-фотоника до оптогенетичната стимулация при кръглите червеи, предоставяйки на студентите широк набор от теми, които да изследват в интимна обстановка.

Събитието се проведе в сградата на SSMU и включваше презентации от трима до четирима преподаватели и един или двама студенти. Всеки презентатор обсъди своя проект в кратък четири до пет минутен сегмент, което позволява на студентите да получат представа за възможностите за научни изследвания, налични в McGill, включително награди за бакалавърски научни изследвания. Тази популярна поредица дава на студентите представа за текущите изследвания, провеждани в университета, и предоставя платформа за ангажиране и учене.

Като цяло, Soup & Science предоставя ценна възможност на студентите да научат за авангардни изследвания, провеждани в McGill, и да проучат потенциалните изследователски възможности, които са им достъпни. С разнообразна гама от обхванати теми и възможности за взаимодействие с преподаватели и състуденти, това събитие служи като ценен ресурс за студенти, които искат да продължат своите академични и изследователски занимания.

Вашият коментар