Изследванията не откриват връзка между безпокойството, свързано с пола, и риска от самоубийство сред финландските младежи

Изследванията не откриват връзка между безпокойството, свързано с пола, и риска от самоубийство сред финландските младежи

В скорошно проучване, публикувано в BMJ Mental Health, финландска изследователска група установи, че рискът от самоубийство, свързан със сексуална тревожност при млади хора, търсещи лечение за полова идентичност, може да е надценен. Проучването се фокусира върху нивата на самоубийства сред млади финландци, които са потърсили лечение за полова дисфория в клиники за полова идентичност. Въпреки че самоубийствата са рядкост, проучването установи, че тези, които имат сериозни психични проблеми, са изложени на малко по-висок риск в сравнение с контролната група. Изследването също така подчертава, че психиатричното заболяване, а не безпокойството, свързано с пола, е важен фактор за прогнозиране на смъртността от самоубийство при младите хора.

Проучването, ръководено от докторант Сами-Мати Рууска от университета в Тампере, подчерта важността на справянето с психичните разстройства при млади хора, страдащи от сексуална тревожност, за предотвратяване на самоубийства. Той също така отбеляза, че необходимостта от лечение за смяна на пола за предотвратяване на самоубийства може да не е толкова решаваща, колкото се смяташе досега. Проучването включва лица под 23 години, които са потърсили оценка на полова идентичност между 1996 и 2019 г., с общо 2083 участници. Когато се вземат предвид проблемите с психичното здраве, изискващи специализирани грижи, рискът от самоубийство не се различава значително между тези с полова тревожност и контролната група.

Освен това изследователите подчертаха необходимостта от идентифициране и лечение на психични разстройства при младите хора като решаваща стъпка в превенцията на самоубийствата. Проучването предупреждава да не се прибързва с транссексуални лечения единствено въз основа на наличието на мисли за самоубийство, подчертавайки важността на цялостния подход към грижата за психичното здраве. Като цяло констатациите показват, че по-задълбоченото разбиране на факторите, допринасящи за риска от самоубийство при млади хора със сексуална тревожност, е от съществено значение за ефективните стратегии за превенция.

Вашият коментар