Ипотеки с променлива лихва с нарастващи плащания

Ипотеки с променлива лихва с нарастващи плащания

През януари 2022 г. 26% от активните ипотечни заеми са били с променлива лихва. Най-забележимото въздействие на повишаването на лихвените проценти от ЕЦБ беше върху средната вноска по тези заеми, която се увеличи средно с +36% в сравнение с най-ниските нива от средата на 2022 г., с пик от +49% за ипотечните кредити, изплатени през последния 5 години. Тази информация идва от анализ, извършен от CRIF за ефектите от увеличението на лихвите по ипотечните кредити.

Основната констатация от анализа на CRIF е увеличаването на финансовата експозиция на кредитополучателите, въпреки извършването на 24 вноски между януари 2022 г. и декември 2023 г. Анализът също така показва, че ръстът на лихвените проценти е довел до +25% увеличение на общите нива на дълг на тези с ипотеки с променлив процент през последните 5 години.

Въпреки повишаването на лихвените проценти, тези с ипотеки с регулируем лихвен процент не показват увеличение на нивата на несъстоятелност. Въпреки това имаше нарастване на финансовото напрежение, както се вижда от индекса на финансовото напрежение на CRIF, който показва по-високи нива на задлъжнялост и риск от неуспех сред кредитополучателите с ипотеки с променлив процент.

Симоне Капеки, изпълнителен директор на CRIF, коментира влиянието на динамиката на лихвените проценти върху кредитополучателите с променлив лихвен процент през последните две години. Въпреки че не е имало значително увеличение на нивата на неплатежоспособност, има значително увеличение на финансовия стрес. Потенциалът за намаляване на лихвените проценти през юни 2024 г. може да осигури облекчение за кредитополучателите и да помогне за стабилизиране на финансовото им състояние.

В светлината на настоящите макроикономически и геополитически несигурности е важно да останем бдителни и готови да посрещнем предизвикателствата, които могат да възникнат в бъдеще.

Вашият коментар