Космическият телескоп Джеймс Уеб: Поглед към Космоса

Космическият телескоп Джеймс Уеб: Поглед към Космоса

Галактиката M82 с избухване на звезди беше наблюдавана от космическия телескоп Хъбъл на НАСА през 2006 г., като изображението показва малката кутия в ядрото на галактиката, представляваща зоната, заснета от инструмента NIRCam на космическия телескоп Джеймс Уеб на НАСА. В изображението на Webb се виждат червени нишки, които представляват емисиите на полициклични ароматни въглеводороди, проследяващи формата на галактическия вятър.

В изображението на Хъбъл различните дължини на вълната на светлината са представени с различни цветове – светлината при .814 микрона е оцветена в червено, .658 микрона е червено-оранжева, .555 микрона е зелена и .435 микрона е синя. Филтрите, използвани за тези изображения, са съответно F814W, F658N, F555W и F435W. В изображението на Webb светлината при 3,35 микрона е оцветена в червено, 2,50 микрона е зелена и 1,64 микрона е синя, с използвани филтри F335M, F250M и F164N.

Сътрудничеството между NASA, ESA, CSA, STScI и A. Bolatto от Университета на Мериленд помогна за заснемането на тези зашеметяващи изображения на M82, предоставяйки представа за структурата и динамиката на галактиката.

Вашият коментар