Местните данни в окръг Боулдър блестят по време на седмицата на здравето

Местните данни в окръг Боулдър блестят по време на седмицата на здравето

В чест на Националната седмица на общественото здраве служителите на окръг Боулдър за общественото здравеопазване споделиха някои местни здравни статистики. Сред положителните констатации беше отбелязано, че окръг Боулдър има ниска раждаемост на тийнейджъри от пет раждания на 1000 жени на възраст от 15 до 19 години. Освен това жителите имат лесен достъп до различни възможности за упражнения, тъй като всички те живеят близо до парк или съоръжение за отдих.

Съществуват обаче области, предизвикващи безпокойство, които също бяха извадени наяве. Един от тях е високият процент на самоубийства в окръг Боулдър, който надхвърля средния за страната. Друг изтъкнат проблем са високите нива на замърсяване на въздуха в окръга, надвишаващи средните стойности както за държавата, така и за страната. Тези предизвикателства показват, че има още работа за подобряване на цялостното здраве и благосъстояние на общността.

Вашият коментар