Нови лекарства скоро ще бъдат достъпни за пациентите

Нови лекарства скоро ще бъдат достъпни за пациентите

Министерството на здравеопазването предлага референтен механизъм при регистрацията на наркотиците в обращение, за да се ускори достъпът до нови и модерни лекарства, като същевременно се поддържат стандартите за безопасност. Това предложение е част от проектозакона за изменение и допълнение на Закона за аптеката, който се очаква да бъде разгледан и одобрен на 8-то Народно събрание през октомври 2024 г. и да влезе в сила от 2025 г.

Министерството на здравеопазването очаква, че това изменение ще проправи пътя за положителни промени за премахване на бариерите и улесняване на бързия и устойчив достъп до лекарства за населението. Тази инициатива е насочена и към привличане на медицински туризъм във Виетнам чрез повишаване на наличността на съвременни лечения.

Виетнамските пациенти в момента са изправени пред предизвикателства при достъпа до нови лекарства в сравнение с други страни, като само малка част от нововъведените лекарства се предлагат на местния пазар. Този ограничен достъп затруднява възможностите за лечение, особено при тежки състояния като рак, където са налични само няколко одобрени терапии.

За да се справи с този проблем, Министерството на здравеопазването предлага референтен механизъм за ускоряване на процеса на одобрение за нови лекарства, без да се нарушават стандартите за безопасност. Този модел, препоръчан от Световната здравна организация, вече се прилага в няколко страни и показа положителни резултати за намаляване на времето за одобрение.

Законопроектът включва и разпоредби за рационализиране на административните процедури и регулиране на дейността на местни и чуждестранни предприятия във фармацевтичния сектор. Тези мерки имат за цел да осигурят стабилни доставки на лекарства, разумни цени и стандарти за качество, като същевременно стимулират бизнеса да въведе иновативни лекарства във Виетнам по-рано.

Като цяло предложените от Министерството на здравеопазването изменения имат за цел да подобрят достъпа до съвременни лекарства, да намалят разходите за лечение и да насърчат стабилен фармацевтичен пазар във Виетнам.

Вашият коментар