Роли е изправен пред разширяващ се сезон на комари, което увеличава рисковете за здравето от предаване на болести.

Роли е изправен пред разширяващ се сезон на комари, което увеличава рисковете за здравето от предаване на болести.

Северна Каролина наблюдава увеличаване на активността на комарите, което води до по-висок риск от болести, които те могат да пренесат. Майкъл Райскинд, професор по ентомология в Държавния университет на Северна Каролина, обяснява, че сезонът на комарите става по-дълъг поради различни фактори като изменението на климата, промяната в използването на земята и инвазивните видове. Това доведе до значително различен пейзаж на комарите в сравнение с преди няколко десетилетия.

Последните проучвания на Climate Central показват, че югоизточният регион, включително Северна Каролина, изпитва най-много дни с комари годишно, което представлява почти 60% от годината. В района на Роли се наблюдава увеличение с още 27 дни от 1979 г. насам с условия, благоприятни за активността на комарите, като специфични нива на влажност и температурни диапазони. Това увеличаване на присъствието на комари поражда опасения относно разпространението на болести като Западен Нил и Зика, представляващи заплаха за общественото здраве.

През 2023 г. Северна Каролина съобщи за почти 900 случая на заболявания, предавани от кърлежи и комари. За да повиши осведомеността относно рисковете от болести, пренасяни от вектори, Министерството на здравеопазването на Северна Каролина стартира кампания „Борба с ухапванията“ по време на месеца за борба с кърлежите и комарите през април. Кампанията има за цел да образова жителите относно превантивните мерки, които могат да предприемат, за да се предпазят от болести, пренасяни от комари.

Експертите препоръчват да се предприемат стъпки за намаляване на риска от болести, пренасяни от комари, като използване на репелент срещу насекоми с DEET, носене на защитно облекло и инсталиране или ремонт на мрежи за прозорци. Освен това, методът „Подхвърляне и хвърляне“ може да помогне за премахване на местата за размножаване на комари чрез изпразване на стояща вода от различни източници поне веднъж седмично. Препоръчително е да се консултирате със здравни специалисти или местни здравни служби, преди да пътувате до райони, където преобладават екзотични болести, пренасяни от комари, за да сте сигурни, че са взети подходящи предпазни мерки.

Вашият коментар