Саудитска Арабия достигна крайъгълен камък в диверсификацията си от икономиката, базирана на петрола

Саудитска Арабия достигна крайъгълен камък в диверсификацията си от икономиката, базирана на петрола

Икономиката на Саудитска Арабия претърпява значителна промяна от зависимостта от петрола, като непетролният сектор представлява 50% от БВП на страната за първи път през 2023 г. Това бележи важен крайъгълен камък в усилията на страната за диверсификация и се движи към постигане на цели, заложени във Визия 2030, която има за цел да намали зависимостта от изкопаеми горива.

Правителствените данни показват, че непетролният сектор е постигнал реален темп на растеж на БВП от 4,4% миналата година, достигайки приблизително 1,7 трилиона саудитски риала. Този растеж се подкрепя от стимули, въведени от правителството за насърчаване на растежа на услугите и производствените индустрии, които се разглеждат като жизненоважни за създаването на възможности за работа за младото и образовано население на страната.

Личното потребление в сектори като развлечения, хотелиерство и туризъм допринесе за голяма част от растежа на непетролния сектор миналата година, което представлява 40% от икономическата активност. Туристическият сектор, по-специално, отбеляза значителен растеж с 13 милиарда долара частни инвестиции и привличане на милиони посетители както в страната, така и в чужбина.

Въпреки тези постижения, Саудитска Арабия претърпя спад от 4,3% на реалния БВП през 2023 г., главно поради намалената активност в петролния сектор, причинена от съкращенията на производството от страните от ОПЕК. Минното дело и кариерите остават ключови сектори за страната, представляващи една трета от общото производство, различно от нефт, докато производството, недвижимите имоти и строителството също имат значителен принос за икономиката. Като цяло Саудитска Арабия напредва към икономическа диверсификация и намаляване на зависимостта си от приходите от петрол.

Вашият коментар