Съдържанието на проектозакона за земеделието беше внесено в Министерски съвет в сряда

Съдържанието на проектозакона за земеделието беше внесено в Министерски съвет в сряда

Дългоочакваният проект на ориентировъчен закон за земеделието, в центъра на който са „продоволственият суверенитет“ и „обновяването на поколенията“, предстои да бъде приет в Министерския съвет през лятото. Този текст беше преработен след селскостопанската криза, за да отговори на исканията на фермерите, които бяха критични към бюрокрацията и някои екологични стандарти. Политическото пътуване, водещо до този момент, беше бурно, като министър-председателят Габриел Атал обяви над 400 милиона евро спешна помощ и започна дискусии по 67 „ангажимента“ с фермерите, за да подчертае важността на селското стопанство.

Един от ключовите аспекти на новия закон е признаването на селското стопанство и риболова като „от основен общ интерес“ наред с аквакултурата. Това обозначение има за цел да насочва решенията относно селскостопански проекти и спорове, като гарантира, че публичните политики допринасят за повишаване на продоволствената сигурност, без да натоварват фермерите. Целта е да се укрепи продоволственият суверенитет на Франция, като същевременно се запазят нейните експортни пазари за продукти като зърнени култури, вина и млечни продукти.

Законопроектът разглежда и предизвикателствата пред привличането на нови работници в селскостопанския сектор, както и адаптирането на производствените системи към изменението на климата. Той включва създаването на нова агро бакалавърска диплома и национална мрежа за земеделски услуги за подпомагане на нови инсталации. Освен това, той позволява формирането на инвестиционни групи за земеделска земя, за да се улесни достъпът до земя за нови фермери.

Правителството се ангажира да намали процедурните забавяния в случаи на съдебни спорове, свързани с проекти за напояване и сгради за добитък. В случаите на екологични щети текстът предлага замяна на наказателните санкции с административни санкции, за да се насърчи възстановяването на околната среда, а не наказателни мерки. Освен това ще бъдат положени усилия за опростяване на разпоредбите относно засаждането и опазването на жив плет за насърчаване на биоразнообразието и опазването на околната среда.

Като цяло проектозаконът има за цел да отговори на ключови проблеми, пред които е изправен селскостопанският сектор във Франция, като подновяване на поколенията, адаптиране към изменението на климата и опростяване на законодателството. Докато законопроектът получи подкрепа от някои земеделски съюзи, други изразиха опасения относно липсата на амбиция и въздействието му върху хранителната независимост. Докато законът преминава през законодателния процес, вероятно ще претърпи допълнителни изменения и дебати в парламента.

Вашият коментар