Създаване на мишка с шест крака за първи път

Създаване на мишка с шест крака за първи път

В Португалия учени са създали 6-крак ембрион на мишка с допълнителен чифт задни крака вместо външни полови органи. Moisés Mallo, биолог от Gulbenkian Institute of Sciences в Oerias, Португалия, и колегите му изучават рецепторен протеин, наречен Tgfbr1, който играе роля в ембрионалното развитие. Те спряха активността на гена Tgfbr1 в миши ембриони по време на бременност, за да проучат ефектите му върху развитието на гръбначния мозък.

Генът Tgfbr1 кодира протеин, наречен рецептор на трансформиращ растежен фактор бета тип 1, който участва в клетъчни реакции като клетъчен растеж и делене. Мутациите в този ген могат да увеличат риска от рак на кожата. Изследователите открили, че инактивирането на гена Tgfbr1 в миши ембриони води до развитие на задни крака вместо външни гениталии.

Екипът установи, че Tgfbr1 диктува дали структурите се развиват в гениталии или крака. Това означава, че инактивирането на протеина може да промени активността на други гени, което води до мишки с допълнителни крака и без външни гениталии. Изследователите планират да проучат как Tgfbr1 и свързаните с него гени влияят на други системи, като ракови метастази, и дали подобни процеси се случват при влечуги с двойни пениси.

Ембрионите, използвани в изследването, са събрани от мишки на възраст 3-6 месеца. Изследователският екип дисектира ембрионите и ги анализира допълнително, без да прави разлика между мъжки и женски ембриони, тъй като външните им гениталии не се различават. По-нататъшните изследвания ще се фокусират върху разбирането на по-широките последици от гена Tgfbr1 в развитието и заболяването.

Вашият коментар