Учените откриват генетична причина за липсата на човешка опашка

Учените откриват генетична причина за липсата на човешка опашка

Еволюцията на човекоподобните маймуни показва, че опашката остава назад по пътя. Във Финландия новоизбраният президент трябва да посети Незнайния войник. Тази постъпка се счита за демонстрация на обща образованост в страната. Хиетанен отразява еволюцията в своята книга, заявявайки, че животът се състои от въглеродни съединения и че хората споделят древна риба като много далечен роднина. Забелязва се изчезването на опашката при хората по време на вътреутробното развитие, като само опашната кост остава като следа от нашето минало.

Генетик от Съединените щати, Бо Ся, откри ген, който влияе върху развитието на опашката, известен като „tbxt“. Чрез изследване с генетично модифицирани мишки беше установено, че безопашатите маймуни, включително хората, имат различна форма на този ген в сравнение с опашатите маймуни като макаците. Този ген вероятно произхожда от древен примат с опашка преди около 25 милиона години, определяйки курса за развитието на безопашати маймуни и човекоподобни маймуни.

Тези констатации бяха публикувани наскоро в списанието Nature, подчертавайки еволюционната история на маймуните и генетичната основа за липсата на опашки при определени видове. Сравнението на Хиетанен на хората с маймуните, добиващи въглища, е интригуваща гледна точка към нашето генетично наследство. Споделените гени между хората и рибките зебра показват по-дълбока взаимосвързаност в еволюционното дърво на живота.

Освен научното изследване на генетиката, различни статии обхващат редица теми, от намиране на сделки за луксозен транспорт до стратегии за предотвратяване на падането на бебета. Интегрирането на купони за ангажиране на клиентите, изкуството на достъпни сделки с вино и съвети за дигитални поклонения също се обсъждат. Съдържанието обхваща от природни резервати до аксесоари за магьосничество, показвайки разнообразен набор от интереси и информация за читателите.

Вашият коментар