25 million euros dedicated to the Croatian islands for climate change adaptation efforts

Министерството на регионалното развитие и фондовете на ЕС обяви, че 25 милиона евро от 400 милиона евро за укрепване на системата за гражданска защита ще бъдат отпуснати на хърватските острови за адаптиране към изменението на климата. По-конкретно, Life on Ošljak Islands в Хърватия ще получи това финансиране за адаптиране към изменението на климата и управление на рискове, свързани с климата, като пожари, бури и суши. Министерството каза на Hina, че през следващите седмици ще бъдат публикувани покани за отпускане на безвъзмездни средства за закупуване на спасителни хеликоптери, противопожарно оборудване и оборудване за разминиране.

В допълнение към средствата за островите, изпълнението на проекти на стойност 400 милиона евро до 2029 г. включва разработването на системи за видеонаблюдение и ранно откриване на пожари, както и инвестиции в защита от наводнения, особено продължаването на проекта за защита от наводнения в Карловац – района на Сисак. Стратегията също така включва планове за създаване на регионални центрове за гражданска защита във Вараждин, Осиек, Риека, Сплит и Загреб.

Дирекцията за гражданска защита в момента е ангажирана с изпълнението на проекти на стойност 300 млн. евро, като са предвидени още 200 млн. евро. Тези проекти се фокусират върху подобряване на системата за ранно предупреждение, разминиране, изграждане на Националния учебен център за гражданска защита (CZ), пускане в експлоатация на новия оперативен център на CZ, модернизиране на информационната и комуникационна система на CZ, изравняване на възможностите за хората с увреждания, и защита на културното наследство и устойчивостта на критичната инфраструктура. Предвижда се закупуването на автомобили, плавателни съдове и оборудване за служителите на ДНСК и формированията на Гражданска защита, както и придобиването на учебен автомобил – симулатор на земетресение.

Освен това са осигурени 105 милиона евро за системи с дистанционно управление за химическо, биологично, радиологично или ядрено обеззаразяване и борба с трансграничните заплахи за здравето, както и закупуване на контейнери и палатки за настаняване на 1000 души. Тези допълнителни мощности ще бъдат на разположение на Хърватия в случай на необходимост от предоставяне на международна помощ.

Вашият коментар