AI идентифицира шумовете от джунглата

AI идентифицира шумовете от джунглата

Автоматичният анализ на звуковия пейзаж успешно идентифицира наличието на различни видове птици в различни етапи на развитие на гората. Като просто позволите на изкуствения интелект да слуша, човек може лесно да определи здравето на тропическите гори.

Чрез надеждни измервания AI технологията успя да прецени как еквадорските тропически гори естествено се възстановяват след прекратяване на земеделската употреба на земите. Чрез разпознаване на звуците на местните видове птици, AI може точно да определи етапите на видовия състав, въпреки че може да класифицира само част от видовете, идентифицирани от експертите.

Изследваните гори варират от пасища и какаови насаждения до гори от различни възрасти, растящи на тяхно място, което в крайна сметка води до стари първични гори. Оценката, направена от изкуствения интелект, съвпадна с тази на експертите, които слушаха звуците на птици, земноводни и бозайници, както и анализа на видовете нощни насекоми.

Изследователи от Германия, Еквадор и Америка предполагат, че използването на подслушващ изкуствен интелект може да бъде рентабилен метод за наблюдение на регенерацията на тропическите гори в световен мащаб. Този подход би могъл да осигури създаването не само на въглеродни поглътители, но и на богата на биоразнообразие среда в различни части на света.

Вашият коментар