Assure Holdings и Danam Health постигат споразумение за бизнес сливане

Assure Holdings и Danam Health постигат споразумение за бизнес сливане

Assure Holdings и Danam Health сключиха споразумение Danam да се слее с новосъздадено дъщерно дружество на Assure. Тази сделка за акция ще доведе до превръщането на Danam в изцяло притежавано дъщерно дружество на Assure, което е изнесен доставчик на интраоперативен невромониторинг и дистанционни неврологични услуги.

След сливането Assure ще промени името си на Danam Health Holdings Corp., а обединената компания е предназначена да продължи като листната на Nasdaq компания. Ако приключи, сливането ще доведе до комбинирана компания, която ще се фокусира върху фармацевтични и здравни услуги.

Сливането е структурирано като борса акция за акция, като всички ценни книжа в обращение на Danam се обменят за акции на обикновените акции на Assure. Очаква се настоящите акционери на Danam да притежават около 90% от комбинираната компания, докато настоящите акционери на Assure се очаква да притежават около 10% от комбинираната компания.

Бордовете на двете компании одобриха сливането, което се очаква да приключи през второто тримесечие. За допълнителна информация се свържете с Denny Jacob на [email protected].

Вашият коментар