Микропластмаса, открита в седиментите на латвийските езера от 18-ти век – преди да започне производството на пластмаса

Микропластмаса, открита в седиментите на латвийските езера от 18-ти век – преди да започне производството на пластмаса

Микропластмасите се намират на все повече места, което поражда опасения относно въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Откриването…

Read More