Baker Hughes е избран да разработи технология за природен газ и водород

Baker Hughes е избран да разработи технология за природен газ и водород

Baker Hughes обяви на 3 април, че е избрана от Snam, базирана в Италия компания за енергийна инфраструктура, да доставя турбини за компресия, които могат да работят с природен газ и газови смеси с до 10% водород. Партньорството ще накара Baker Hughes да осигури три компресорни линии с газова турбина NovaLT 12 за газова компресорна станция в Сулмона, Италия. Тази технология ще играе ключова роля в декарбонизирането на инфраструктурата на газовата мрежа на Snam като част от проекта Adriatic Line.

Новата газова компресорна станция в Сулмона, Италия, ще поддържа транспортирането на енергийни доставки от Азербайджан, Африка и региона на Източното Средиземноморие до Северна Европа чрез 425-километров тръбопровод, готов за водород. Този иновативен проект ще допринесе за декарбонизацията на газовите мрежи и ще позволи създаването на водородна икономика в региона. Ганеш Рамасвами, изпълнителен вицепрезидент по индустриални и енергийни технологии в Baker Hughes, подчерта значението на сътрудничеството при разработването на технологични решения за декарбонизиране на енергийните екосистеми.

Рамасвами подчерта ангажимента на компанията да стимулира иновациите и да подкрепя прехода към чисти енергийни източници. Технологията за газови турбини NovaLT12 е доказателство за усилията на Baker Hughes да осигури устойчиви решения, които отговарят на развиващите се нужди на енергийната индустрия. Партньорството със Snam означава крайъгълен камък в напредването на декарбонизацията на газовите мрежи и ускоряването на приемането на водорода като жизнеспособен енергиен източник.

Вашият коментар