Columbia Business Report: Градът ще бъде домакин на сесии за предприемачество и бизнес растеж

Службата за бизнес възможности на град Колумбия в момента приема заявления за два предстоящи курса: 2024 NxLevel Microentrepreneur и 2024 FastTrac Growth Venture. Тези курсове ще се провеждат от януари до март и ще предлагат ценни ресурси за собствениците на фирми.

Програмата NxLevel Microentrepreneur е предназначена да помогне на собствениците на бизнес да постигнат самодостатъчност чрез самостоятелна заетост. Присъствените занятия ще се провеждат на две места, обществен център Busby Street и обществен център Earlewood Park, на определени дати от 25 януари до 28 март.

Програмата FastTrac Growth Venture, в партньорство с Midlands Technical College, е насочена към подпомагане на бизнеса да достигне истинския си потенциал чрез доказани рамки и процеси. Тази програма има за цел да улесни устойчивия растеж и ефективните операции. Присъствените занятия ще се провеждат от 23 януари до 26 март 2024 г. в североизточния кампус на Техническия колеж в Мидландс.

За повече информация относно тези курсове и кандидатстване заинтересованите лица могат да посетят уебсайта на Office of Business Opportunities.

Вашият коментар