COP28 Must Take Drastic Action on Climate Change, Says Guterres

Генералният секретар на Организацията на обединените нации, Антонио Гутериш, призова за решаващи разговори на COP28 в Дубай, за да се очертаят „драстични действия в областта на климата“, предупреждавайки, че светът е много извън пътя, когато става въпрос за справяне с глобалното затопляне. В нов доклад ООН предупреди, че ангажиментите на страните да намалят парниковите газове не са достатъчни, за да предотвратят затоплянето далеч отвъд безопасните граници, потенциално достигайки катастрофалните 2,9 градуса по Целзий през този век.

Гутериш подчерта необходимостта лидерите да предприемат действия, заявявайки, че настоящите тенденции водят планетата към опасно повишаване на температурата с три градуса. Той критикува провала на лидерството и предателството на уязвимите, призовавайки за повишена амбиция в националните планове за привеждане в съответствие с 1,5 градуса и прекратяване на използването на изкопаеми горива.

Организацията на обединените нации предупреди, че въз основа на настоящите политики планетата е на път за катастрофално затопляне от 2,5 до 2,9 градуса до 2100 г. Въпреки усилията за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, светът продължава да отделя рекордни нива на парникови газове в атмосферата, с емисиите се увеличават с 1,2% от 2021 г. до 2022 г., до голяма степен водени от изгарянето на изкопаеми горива и промишлените процеси.

Предстоящите разговори за климата COP28 в Дубай ще бъдат от решаващо значение за справянето с тези проблеми и определянето на необходимите стъпки за борба с изменението на климата.

Вашият коментар