Egypt’s Post-War Vision: Accepting Gaza Residents or Rejecting Them?

Egypt’s Post-War Vision: Accepting Gaza Residents or Rejecting Them?

Според източници визията на Египет за палестинската държава включва създаване на нова карта и разрушаване на някои от израелските селища, както и създаване на демилитаризирани буферни зони.

Формата на палестинското правителство, предложена от Египет, включва цялостно национално помирение и установяване на технократско правителство.

Може също да се очаква Египет да приеме разселени лица, бягащи от конфликти в съседни страни, в съответствие с международното право.

Съдържанието и предложените връзки не са свързани и неподходящи за този контекст.

Вашият коментар