ЕК призова за въвеждане на стандартизирани лични карти за хората с увреждания

Европейската комисия (ЕК) призова в сряда за създаването на стандартна карта за хора с увреждания, която да бъде приета във всички 27 държави-членки на Европейския съюз.

„Правата на хората с увреждания не спират до границите“, каза заместник-председателят на ЕК Бела Джулова в прессъобщение.

Той добави, че новите карти ще улеснят придвижването на тези хора между страните членки, което е едно от основните права на ЕС.

Признаването на статута на хората с увреждания в целия Съюз би гарантирало „равен достъп и преференциално третиране в обществени и частни пространства“. Те включват транспорт, културни събития, музеи, спортни центрове и увеселителни паркове.

ЕК също планира да подобри европейската карта за паркиране, така че хората с увреждания да имат равни права за паркиране във всички държави-членки.

Предложението се основава на пилотни проекти, проведени в осем държави членки, и обществена консултация, която генерира повече от 2500 коментара.

Сега зависи от държавите-членки и Европейския парламент да проучат и подобрят допълнително предложението.

Вашият коментар