Google инвестира 25 милиона евро в обучение по изкуствен интелект в Европа

Google инвестира 25 милиона евро в обучение по изкуствен интелект в Европа

Google обяви инвестиционен план от 25 милиона евро за развитие на умения и обучение за изкуствен интелект в Европа. Инициативата, която е насочена основно към необслужвани и уязвими общности, бележи значителна стъпка към разширяване на достъпа до технологии в целия континент. Финансирането ще бъде достъпно в целия регион, като първоначално ще бъдат отпуснати 10 милиона евро, заделени специално за подобряване на уменията на работещите с ИИ. Този ход не само има за цел да преодолее технологичната пропаст, но и да предостави на хората необходимите умения, за да процъфтяват в развиващата се цифрова икономика.

Финансирането е част от новата инициатива на Google за възможности за изкуствен интелект за Европа, която също така включва увеличена подкрепа за стартиращи фирми и разширяване на безплатни онлайн обучителни сесии за основен изкуствен интелект на повече езици. Целта е да се премахнат езиковите и културните бариери, които често пречат на справедливия достъп до образователни ресурси.

Мат Бритин, президент на Google за EMEA (Европа, Близкия изток и Африка), подчерта колко е важно изкуственият интелект да бъде изграден от и достъпен за всички, за да се гарантира, че технологията носи широки ползи. „Подкрепата на хората и държавите да се възползват от възможността, предоставена от тази технология, е една от основните ни цели“, каза Бритин в публикация в блог, подчертавайки как Европа може да поведе пътя в използването на ИИ за създаване на силна и справедлива икономика.

Вашият коментар