Губернаторът на Задар Лонгин посети училището в Обровац, разрушено от майските наводнения

В окръг Задар, където новата учебна година започна в понеделник с 19 654 ученици от начални и средни училища, губернаторът на Задар Бойдар Лонгин посети основните и средните училища в Обловац и основното училище в Крушево, които бяха унищожени от наводнения през май. Ще участват 60 ученици.

В първи клас в префектурата има 1539 ученици, което е намаление със 146 ученици спрямо предходната година или до 5 паралелки.

Но в основното училище Валентина Кларина в Прек на остров Углян тази година са записани девет ученици повече от миналата година, 38 от които в първи клас.

Тази година две местни училища, регионалното училище в Перушич (основно училище в Бенковац) и основно училище в Джудрило (основно училище Браче Ривар в Поседарие), временно преустановиха дейността си поради липса на деца.

Основното училище в Задар има 876 първокласници тази година, с 12 повече от миналата година, с което общият брой на децата, записани в основното училище в Задар, достига около 7000.

През първия ден кметът на Задар Бранко Дукич посети ОУ Станови, което разполага с голяма кухня за готвене и сервиране на топла храна.

– Нашата цел е да осигурим на всички деца качествено приготвена храна, а не само формички. Необходими са още пет училища, които да работят на една смяна и държавата ще осигури значително финансиране, за да помогне за постигането на тази амбициозна цел през следващите години, каза Йосо Некич, директор на градската образователна администрация.

Има общо 13 248 ученици в основните училища в провинция Задар и девет училища в областта с един до трима ученика във всеки клас. В гимназиите на префектурата се обучават 6406 ученици.

Според данни от администрацията на образованието, културата и спорта на окръг Задар, безплатната храна за децата от началното училище ще продължи тази година според критериите и методите на финансиране, тоест решението за съфинансиране на храната. За ученици от начален етап за учебната 2023/2024 г.

По отношение на училищната кухня се работи по набиране на потребности и подготовка на документи за кандидатстване за финансиране от Националната програма за възстановяване и устойчивост.

Вашият коментар