Хърватия е една от европейските страни със забележим ръст на БВП през второто тримесечие

Икономиката на еврозоната остана до голяма степен в застой през второто тримесечие, показват новите статистически данни на Евростат в четвъртък, като Хърватия запазва мястото си сред страните с най-силен ръст на БВП.

Сезонно коригираният брутен вътрешен продукт (БВП) в 20-членната еврозона се повиши с 0,1% през второто тримесечие в сравнение с предходните три месеца, когато растежът беше със същия темп, съобщи статистическата служба.

В средата на август те оцениха растеж за пролетното тримесечие на 0,3%.

Икономиката на ЕС като цяло отбеляза ръст от 0,2% през първите три месеца на годината, но стагнира през второто тримесечие, потвърди прогнозата на Евростат за август.

На годишна база икономическата активност през второто тримесечие нарасна с 0,5% в еврозоната и с 0,4% в ЕС, малко по-бавно от очакваното в средата на август. И двата региона отбелязаха ръст от 1,1% през първите три месеца.

Забавянето на активността на тримесечно ниво е пропорционално на потреблението на домакинствата. Правителственото и бизнес потребление се повиши леко, но този положителен принос беше компенсиран от рязък спад на износа, според данни на Евростат.

Сред страните, за които Евростат разполага с данни, Литва отбелязва най-голям ръст на активността на тримесечна база с ръст от 2,9%.

Следват Словения и Гърция с ръст съответно от 1,4% и 1,3%.

Хърватия също е в групата с ръст на БВП от 1,1% през второто тримесечие спрямо 1,3% през предходното тримесечие според сезонно коригирани данни.

Малта регистрира подобни темпове на растеж от април до юни.

Най-голям е спадът на активността в Полша, където спада с 2,2%. Следват Швеция и Австрия със спад съответно от 0,8% и 0,7%.

Германия, най-голямата икономика в Европа, отбеляза спад на икономическата активност от април до юни, преди да се стабилизира през второто тримесечие след две тримесечия на спад.

На годишна база ръстът на активността през второто тримесечие се води от Малта с 3,9%, според данни на Евростат.

Гърция и Румъния продължиха с ръст от 2,7%, докато Хърватия отчете 2,5% ръст на годишна база през второто тримесечие, след ръст от 2,6% през първите три месеца на годината.

На годишна база Естония отбеляза най-голям спад в активността, с 3%. Следват Швеция и Унгария със спад на БВП съответно с 2,4% и 2,3%.

Вашият коментар