Икономическа рецесия и фискална корекция в Аржентина

Икономическа рецесия и фискална корекция в Аржентина

Индексът на производственото производство INDEC предполага, че 2023 г. е била най-лошата година за националната индустрия от почти десетилетие. Само един месец през 2019 г. и три през 2020 г. регистрират рекорди, по-ниски от средния спад от 12,8% през декември 2023 г. Това рисува мрачна картина за националната индустрия, като фабричните дейности претърпяват значителни спадове през декември 2023 г. в сравнение с декември 2022 г.

Селскостопанските машини, стоманодобивната промишленост, електрическото оборудване и уредите, както и неблагородните метали отбелязаха значителен спад. Производството на храни и напитки в Аржентина също беше засегнато със значителни спадове в сектори като говеждо месо и смилане на маслодайни семена. Тези спадове показват, че индустрията е в упадък от дълго време, отразявайки нискокачествените, нестабилни и непродуктивни работни места и влошаващите се заплати. Неформалната заетост без трудово или социално покритие е достигнала около 47% от съществуващата заетост в страната.

Статистиката за строителството също отразява мрачна перспектива със спад от 12,2% през декември 2023 г. Бизнес очакванията за заетостта, отработените часове и БВП показват липса на оптимизъм в индустриалния сектор. Това се вижда и от данните за продажбите на дребно със среден спад от 28,5% през януари спрямо януари предходната година.

Проучването на Централната банка прогнозира, че индексът на цените ще се върне към едноцифрени числа едва през юли, което показва високи нива на инфлация. Цялостната картина е на стагнация и широкомащабна инфлация, известна още като стагфлация, характеризираща се с несигурност и значително въздействие върху най-уязвимите социални сектори.

Липсата на ясен план за справяне със стагнацията и инфлацията повдигна въпроси относно подхода на правителството към икономическите предизвикателства. Ангажиментите за постигане на баланс в публичните сметки и прекратяване на инфлационното финансиране на Централната банка се разглеждат като стъпка в правилната посока от някои, докато други поставят под съмнение въздействието върху провинциалните субсидии за обществен транспорт и ефекта им върху хората с ниски доходи и нестабилни работни места.

В крайна сметка е ясно, че предстоят значителни предизвикателства за националната индустрия и икономиката като цяло. Перспективата остава несигурна и са необходими спешни действия за справяне със стагнацията и инфлацията, които засегнаха икономиката на страната.

Вашият коментар