Икономическото въздействие от задържането на жените е пагубно

В статията си в Life & Arts на 21 октомври Том Харфорд обсъжда как допускането на ненужно „алчни“ работни места може значително да намали доходите на жените. Въпреки че видовете професии, които той споменава, са високодоходни, практиката засяга и жените, които работят на непълно работно време. Това оказва влияние върху кариерата на жените на различни професионални нива и може да има дългосрочни последици през целия им живот.

Отрицателните последици от етикетирането им като работещи на непълен работен ден могат да ограничат възможностите за кариера на жените и да доведат до подценяване и недостатъчно възнаграждение на техните квалификации и компетенции. Това не само е несправедливо, но също така служи като ирационална бариера пред постиженията на жените, особено като се има предвид, че жените сега превъзхождат мъжете в образованието в много страни от ОИСР.

Имайки предвид тези фактори, важно е да се обърне внимание не само на въпроса за „алчните“ работни места, но и на по-широкото въздействие на работата на непълно работно време върху кариерите на жените, като се признава необходимостта от промени, които ще създадат по-справедливи възможности за жените в работната сила .

Вашият коментар