Ирландия разкрива своята встъпителна национална стратегия за квантовата технология

Ирландия разкри първата си национална стратегия за квантови технологии, Quantum 2030, с цел създаване на конкурентен глобален център до 2030 г. Стратегията има за цел да съсредоточи усилията на общността на квантовите технологии в Ирландия върху области на възникващ растеж в квантовите технологии, където страната може да постигне конкурентно предимство.

Целта на Quantum 2030 е да утвърди Ирландия като конкурентен глобален център за квантови технологии до 2030 г. Това ще изисква координирани усилия от общността на квантовите технологии в Ирландия, за да се съсредоточи върху областите на възникващ растеж в квантовите технологии, където страната може да спечелете конкурентно предимство. Квантовото изчисление, клон на компютърната наука, който използва принципите на квантовата теория, за да обясни поведението на енергията и материала на атомно и субатомно ниво, е ключова област на фокус за стратегията.

Националната стратегия за квантовите технологии, Quantum 2030, има за цел да оползотвори потенциала на квантовите технологии, за да утвърди Ирландия като конкурентен глобален център до 2030 г. Тя се стреми да съсредоточи усилията на общността на квантовите технологии в Ирландия върху области на възникващ растеж в квантовите технологии, където страната може да постигне конкурентно предимство. Квантовото изчисление, което използва принципите на квантовата теория, за да обясни поведението на енергията и материала на атомно и субатомно ниво, е основен фокус на стратегията.

Вашият коментар