Изисква се повече яснота относно спорния алгоритъм на AMS

Изисква се повече яснота относно спорния алгоритъм на AMS

Очаква се процедурата по допустимост на оспорвания алгоритъм на AMS да отнеме още повече време поради скорошното решение на Административния съд. Съдът вижда необходимост от допълнително изясняване на въпроса. По-конкретно, основният въпрос е дали цифровият инструмент, предназначен да определя перспективите на пазара на труда на безработните, би повлиял значително на решенията на персонала на AMS. Това беше подложено на контрол от почти три години. Системата за подпомагане на пазара на труда (AMAS) трябваше да бъде въведена в цялата страна в началото на 2021 г., но беше спряна през август 2020 г. от органа за защита на данните. Това решение беше оспорено и в крайна сметка отменено от Федералния административен съд, което доведе до скорошното решение на Административния съд.

Намерението на Системата за подпомагане на пазара на труда беше да раздели безработните в три категории с високи, средни и ниски възможности на пазара на труда с помощта на компютърен алгоритъм. Целта беше мерките за финансиране да се разпределят по-ефективно, с акцент върху предоставянето на най-голяма подкрепа на тези със средни перспективи на пазара на труда. Окончателното решение относно помощта за безработица обаче трябваше да бъде взето от отговорните съветници, като например дали някой получава скъпо квалифицирано обучение или не.

Според неотдавнашното решение алгоритъмът се счита за „от значителен обществен интерес“, което е предпоставка за оправдаване на използването на лични данни. Но също така потвърди съществуването на „профилиране“. Дали това профилиране е допустимо или не ще зависи от степента, в която решенията на служителите на AMS относно назначаването на търсещи работа се определят до голяма степен от автоматично изчислените възможности на пазара на труда. Този спорен въпрос не беше разгледан от Федералния административен съд, така че ще е необходима нова процедура за изясняването му.

В резултат на това остава неясно кога и под каква форма може да се използва програмата. В момента AMS проучва решението в детайли, за да определи следващите стъпки. Първоначално решението беше съобщено от Standard (онлайн).

Вашият коментар