Използване на деформируеми огледала в космоса за заснемане на директни изображения на планети, подобни на Земята

Откриването на планета, подобна на Земята, представлява значително предизвикателство поради факта, че планетата е приблизително 10 милиарда пъти по-бледа от своята родителска звезда. Ключовата пречка се крие в необходимостта да се блокира почти цялата светлина на звездата, за да се улови слабата светлина, отразена от планетата. Това изисква използването на коронограф за блокиране на звездната светлина. Въпреки това, всяка нестабилност в оптиката на телескопа, като несъответствие между огледалата или промяна във формата на огледалото, може да доведе до изтичане на звездна светлина и да причини отблясъци, които маскират планетата.

В резултат на това откриването на планета, подобна на Земята, с помощта на коронограф изисква прецизен контрол както на телескопа, така и на оптичното качество на инструмента или вълновия фронт до изключително ниво от 10s пикометри (pm). Това е приблизително от порядъка на размера на водороден атом, което подчертава изключителната прецизност, необходима за това начинание.

Вашият коментар