Ключови технологични постижения и бъдещи прогнози за 2024 г

Ключови технологични постижения и бъдещи прогнози за 2024 г

Пазарни тенденции

Тази година технологиите оказаха значително влияние върху бизнеса, което доведе до трансформация във вземането на стратегически решения. Въвеждането на генеративен AI имаше доминиращо присъствие, причинявайки промяна в индустрията. В сектора на финансовите услуги институциите участват активно в стратегическото планиране за внедряване на тази технология в голям мащаб в близко и средносрочен план. Въпреки че алгоритмите и инструментите за машинно обучение се използват от банки и кредитори от години, потенциалът на генеративния AI да разруши финансовите пазари, когато се комбинира с други иновации като блокчейн и цифрови активи, е значителен.

Fintech сега е неразделна част от вземането на стратегически решения, с бърз технологичен напредък, водещ до идентифициране както на възможности, така и на заплахи в индустрията. Това доведе до широко разпространени експерименти и изследвания и разработки за това как генеративният AI може да се използва в инвестиции и други бизнес процеси.

Неотдавнашният спад в борсите и инвестициите в цифрови активи, известен още като „крипто-зимата“, все още продължава. Регулаторният контрол нараства, но Комисията за ценни книжа и борси (SEC) започва да се съобразява с търсенето на инвеститорите за определени продукти с цифрови активи. Това развитие предоставя възможност както за традиционните, така и за нововъзникващите технологични аспекти на индустрията да правят иновации и да се развиват.

Вашият коментар