Латвия е призната за лидер в насърчаването на жените в науката и технологиите в рамките на ЕС

Латвия е призната за лидер в насърчаването на жените в науката и технологиите в рамките на ЕС

Разпределението на жените, работещи като учени и инженери, варира в различните сектори. В сектора на услугите 46% от учените и инженерите са жени, докато в производството само 22% са жени.

Латвия се откроява като един от лидерите сред държавите-членки на ЕС по отношение на дела на жените, заети в науката и технологиите. Това включва професии, свързани със систематично генериране, напредък, разпространение и прилагане на научни и технологични знания, както и други свързани професии като техници или свързани професионалисти.

През 2022 г. най-високите дялове на жените, заети в професии в областта на науката и технологиите, се наблюдават в Литва, френския регион Корсика и Латвия. Обратно, регионите с най-малък дял жени, заети в науката и технологиите, са регистрирани в италианския регион Nord-Ovest, Малта и италианския регион Sud.

Тези данни бяха публикувани, за да съвпаднат с Международния ден на жените и момичетата в науката, отбелязван на 11 февруари.

Вашият коментар