Markić Comments on the Constitutional Court Decision: ‘I Can Only Address the Troubling State of the Judiciary’

Най-висшият съд в Република Хърватия, Конституционният съд, наскоро взе решение относно постепенното премахване на демографската мярка родител-педагог. Съдът предостави информация за присъдата си на журналист, който след това я публикува на празник – Деня на възпоменание на жертвите на Вуковар и Шкабрня. Това стана без да бъдат уведомени сдружението „В името на семейството” и ХУРО, които заедно представляват 5000 семейства, които се грижат за 20 000 деца, че ще получават каквато и да е информация.

Сдруженията „В името на семейството“ и родители на възпитатели изпратиха до Конституционния съд искане за оценка на конституционността на решението, с което се намалява месечната помощ на родителите на възпитатели и възрастта на детето, до която могат получи го. Те поискаха тази оценка, след като Върховният административен съд обяви решението на града за законосъобразно.

Върховният административен съд се аргументира, че решението въвежда постепенно спиране на финансовата помощ. Това позволи на бенефициентите по мярката по-дълъг период за приспособяване към новото решение. Решението цели преустановяване на финансовата помощ при учредяване на трудово правоотношение или при записване на деца в детска градина. Това имаше за цел да даде на семействата период на приспособяване към новата реалност.

Заместник-кметът Даниела Доленец коментира, че градът ще прилага променената мярка през цялата 2023 г. и вече са отпуснали големи средства за изграждането на градски детски градини. Целта им е да изпълнят основното си обещание, а именно всяко дете да може да се запише на детска градина.

Вашият коментар