Министър на финансите: Икономиката на Германия се бори, не е в добра форма

Министър на финансите: Икономиката на Германия се бори, не е в добра форма

Германският министър на финансите Кристиан Линднер заяви на събитие в Лондонското училище по икономика, че Германия не е болният човек на Европа, а по-скоро негоден човек, нуждаещ се от структурни реформи. Миналата година икономиката на Германия, най-голямата в Европа, беше най-слабата сред колегите си от еврозоната поради високите разходи за енергия, слабите глобални поръчки и рекордно високите лихвени проценти, което накара някои икономисти да я определят като „болния човек на Европа“. ”

Според прогнозите на Международния валутен фонд икономическият растеж на Германия се очаква да остане на ниво от 0,9% през 2024 г., доста под средното ниво от 1,4% за развитите икономики. Министърът подчерта, че въпреки че германската икономика е здрава, тя не е в най-добра форма и в момента е в спад.

Линднер обясни, че Германия трябва да намали бюрокрацията, да привлече работници на пазара на труда и да мобилизира частни инвестиции като част от структурните реформи. Той също така спомена необходимостта от единен капиталов пазар за частни инвестиции в ЕС, вместо да се разчита на субсидии, което според него не е устойчиво в дългосрочен план.

Вашият коментар