Министерството на здравеопазването и човешките услуги (HHS) определя две допълнителни квалифицирани мрежи за здравна информация

Министерството на здравеопазването и човешките услуги (HHS) определя две допълнителни квалифицирани мрежи за здравна информация

Службата на Министерството на здравеопазването и човешките услуги на Националния координатор за здравни информационни технологии (ONC) определи CommonWell Health Alliance и Kno2 като квалифицирани мрежи за здравна информация (QHIN) на 12 февруари. Това обозначение позволява на тези организации да обменят по електронен път здравна информация в цялата страна съгласно Рамката за надежден обмен и Общото споразумение (TEFCA), което е набор от общи правила за сигурен обмен на лечение и друга здравна информация, изисквани от Закона за лечението на 21-ви век от 2016 г.

С добавянето на CommonWell Health Alliance и Kno2 вече има седем QHIN, които са определени от ONC. Тези QHIN играят ключова роля в надеждния обмен на здравна информация, като спомагат за улесняване на оперативната съвместимост и подобряване на координацията на грижите за пациенти в различни здравни заведения.

През първото тримесечие на 2024 г. се очаква QHIN да приемат Общо споразумение версия 2.0. Тази актуализирана версия ще изисква поддръжка за стандарта Health Level Seven FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), който допълнително ще подобри способността за сигурен обмен на здравна информация. Това ще бъде важна стъпка в продължаващите усилия за подобряване на оперативната съвместимост и гарантиране, че здравната информация може да се споделя безпроблемно и сигурно между доставчиците на здравни услуги.

Вашият коментар