Министерството на земеделието отваря координационна маса

Министерството на земеделието отваря координационна маса

Създадена е координационна маса за работата в селското стопанство, в която министерства, синдикати и организации ще могат да обсъждат разходите за труд, осигуряването на работна ръка, управлението на потоците, обучението и опростяването. Това съобщи заместник-секретарят на Масаф, Патрицио Ла Пиетра, в края на срещата, проведена в министерството с представителите на Земеделското изкупуване.

La Pietra даде да се разбере, че правителството е посветено на защитата на селскостопанския свят и ще го защитава със същата убеденост. Обмисля се нова политика за общностни селскостопански проекти, която ще засяга пряко селскостопанския свят и неговия бизнес.

По-голямата част от фермерите ще се възползват от новите политики, които скоро ще бъдат въведени от правителството и ще започнат нови дискусии с регионите и земеделските организации за идентифициране на веригите за доставки, към които ще бъдат разпределени първите интервенции за подпомагане. Работи се и по преразглеждане на застрахователната система, за да се намалят разходите за застрахователни полици за земеделските стопани, да се разшири наборът от застраховани лица и да се подпомогнат фермерите срещу катастрофални рискове.

Вашият коментар