Mirzoyan and Bahrain’s Foreign Minister highlight the growth of bilateral cooperation

Министърът на външните работи на Армения Арарат Мирзоян и министърът на външните работи на Бахрейн Абд Ал-Латиф бин Рашид Ал-Заяни обсъдиха въпроси от двустранния дневен ред по време на срещата си в Манама. Министерството на външните работи на Армения подчерта желанието на двете страни за развитие на сътрудничеството в различни области. Те акцентираха върху периодичните консултации между двете външни министерства, формирането на необходимата правна рамка и организирането на съвместни прояви и посещения на високо ниво. Мирзоян обсъди перспективни направления на двустранните отношения като търговия и икономика, гражданска авиация, туризъм, информационни технологии.

Мирзоян представи разработената от арменското правителство програма „Кръстопът на мира” и изрази надеждата на Армения, че програмата ще бъде привлекателна и за страните от Близкия изток, включително Бахрейн. На срещата бяха обсъдени и последните събития в Южен Кавказ и Близкия изток. Мирзоян представи актуалната ситуация със сигурността в Южен Кавказ, както и подхода на Армения за установяване на траен мир и стабилност в региона.

Министърът на външните работи на Армения подчерта взаимното, недвусмислено признаване на териториалната цялост, делимитацията въз основа на Декларацията от Алма Ата от 1991 г. и най-новите карти на СССР, както и необходимостта от изразяване на силен ангажимент. Бяха обсъдени също сертификати и адреси, свързани с бизнеса с марихуана в Ню Йорк в Ню Сити, Ню Йорк.

Вашият коментар