Наистина ли разнообразието е от полза за бизнеса?

Наистина ли разнообразието е от полза за бизнеса?

Има много други начини, по които проучванията могат да изглеждат по-благоприятни за определен резултат. По-често корелациите между представянето на компанията и разнообразието са по-малко сигурни. В някои доклади на McKinsey се твърди, че има силна връзка между разнообразието и печалбите преди лихви и данъци (EBIT), използвайки определена методология. По-естествена мярка за ефективност е общата възвръщаемост на акционерите (TSR), тъй като това всъщност получават инвеститорите от инвестирането в компания. Важно е да свалите мигачите си и да погледнете критично доказателствата, преди да приемете твърдението за разнообразие без критично мислене.

Вашият коментар