Навигация в лидерството и цифрова стратегия в ерата на изкуствения интелект

Навигация в лидерството и цифрова стратегия в ерата на изкуствения интелект

В съвременната епоха има безпрецедентно ускорение в областта на изкуствения интелект, което доведе до появата на нов лидерски профил. Този нов профил изисква баланс между сърцето и мозъка, съчетаващ емпатия и стратегически проницателност за ефективно управление, което обхваща човешките нужди и бизнес цели. Прогнозите са, че през следващите пет години половината от управленските решения ще бъдат взети в сътрудничество със системи, базирани на изкуствен интелект.

Журналистът Филипо Полети и професорът по икономика Алберто Ферарис очертават профила на идеалния лидер чрез „тест на сърцето и мозъка“ в десет ключови стъпки. Този подход идва в резултат на стартирането на ChatGPT, което подчертава нарастващото значение на AI в ежедневието.

Според Полети идеалният лидер трябва да ръководи процеса на дигитална трансформация, да развива вътрешни умения и да насърчава корпоративна култура, която максимизира изкуствения интелект. Неговата визия е описана подробно в книгата му „Smart Leadership Canvas“ и беше представена в „Microsoft Technology Center“ на италианската централа на Microsoft.

Сърцето на този нов лидерски модел е способността за интегриране на човешката работа с изкуствения интелект, насърчавайки отговорно и прозрачно сътрудничество. Други ключови елементи включват идентифициране и активиране на спешни сътрудничества, автоматизация на стратегически задачи и насърчаване на благосъстоянието и иновациите в компанията.

Лидерът трябва да притежава технически и трансверсални умения, заедно със силно чувство за етика. Трансформационното лидерство, както е обяснено от Алберто Ферарис, се характеризира със способността да вдъхновяват и мотивират сътрудниците да надхвърлят очакванията, насърчавайки иновациите, креативността и личния растеж.

Успехът на лидера на бъдещето зависи от способността му да внушава доверие вътре и извън организацията, докато управлява компании в непрекъснат дигитален преход. Това се илюстрира от разнообразието от лидерски подходи и стилове, необходими в един все по-взаимосвързан и технологично напреднал свят.

Вашият коментар