НОВИ ДАННИ: ХЪРВАТИЯ ЩЕ ИМА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ РАБОТИ В ЕС

Публикуваните в четвъртък данни на Евростат показаха, че заетостта в еврозоната и ЕС леко се е повишила през второто тримесечие, но Хърватия е сред групата страни с най-голям спад в броя на заетите хора.

Броят на заетите в еврозоната е нараснал с 0,2% през второто тримесечие, в сравнение с увеличение от 0,5% през предходните три месеца, според изчисления на Евростат, базирани на сезонно коригирани данни.

В ЕС икономиката до голяма степен е в застой и според новите оценки е наполовина по-слаба, отколкото беше в средата на август. Растежът също леко се забави до 0,4% през първото тримесечие.

На годишна база броят на заетите се е увеличил с 1,3% в еврозоната и 1,1% в ЕС от април до юни, малко под предишните оценки. Растежът през първото тримесечие е 1,6% в еврозоната и 1,5% (ревизиран) в ЕС.

Въз основа на сезонно коригирани данни Евростат изчислява, че 216,3 милиона граждани са били заети в рамките на ЕС през второто тримесечие, от които 168,5 милиона са били в еврозоната.

Най-големият ръст в броя на заетите спрямо първите три месеца на годината е отчетен в Литва, Португалия и Малта с ръст от 1,3%, сочат данните на Евростат.

Естония регистрира най-голям спад на заетостта през второто тримесечие в сравнение с предходните три месеца, с 1,5%.

Заетостта в Румъния е намаляла с 0,8%, докато в Хърватия също е намаляла с 0,7% в сравнение с предходните три месеца, когато заетостта е нараснала с 1% между април и юни, според таблицата на Евростат.

На годишна база броят на заетите в Малта се е увеличил с 5,2 процента през второто тримесечие, което е най-голямото увеличение.

Ирландия и Естония отбелязват ръст съответно с 3,5% и 3,4%, според таблицата на Евростат.

В Хърватия броят на служителите се е увеличил с 1,1% от април до юни в сравнение със същия период на миналата година. Той нарасна с 2,4% през първото тримесечие.

Словения беше по-близо до Хърватия през второто тримесечие, с 1,2% увеличение на броя на служителите.

Румъния е единствената страна, която регистрира намаление на броя на заетите на годишна база с 1,9%.

Въз основа на годишен ръст на БВП на еврозоната от 0,5% през второто тримесечие и ръст на заетостта от 1,3%, Евростат изчисли, че производителността на персонала е спаднала с 0,9% през пролетта.

В ЕС продажбите са намалели с 0,7% на годишна база.

Евростат изчислява, че производителността въз основа на отработените часове е спаднала с приблизително същата скорост. И двата сектора отбелязаха ръст от около 2% през първото тримесечие.

Латвия и Румъния отбелязаха най-голям спад на работното време от април до юни, съответно с 2,1% и 2% в сравнение със същия период на миналата година.

Най-бързо растящата страна е Малта с увеличение от 5,6%.

В Хърватия сезонно коригираните данни показват, че отработените часове са се увеличили с 1,2% на годишна база през второто тримесечие. Той нарасна с 2,5% през първото тримесечие.

Вашият коментар