Нови изследвания показват, че растенията абсорбират дори повече въглероден диоксид, отколкото се смяташе досега

Проучване на екологични модели, публикувано в Science Advances, предполага, че растенията в света могат да абсорбират повече атмосферен въглероден диоксид от човешките дейности, отколкото се предвиждаше преди. Въпреки тази необичайно оптимистична констатация, учените по околната среда, които стоят зад изследването, бързо подчертават, че това в никакъв случай не трябва да се тълкува като отказ на световните правителства от задълженията им да намалят въглеродните емисии възможно най-бързо.

Простото засаждане на повече дървета и защитата на съществуващата растителност не е сребърен куршум, но изследванията подчертават многобройните ползи от опазването на такава растителност. Растенията абсорбират значително количество въглероден диоксид всяка година, ограничавайки вредните ефекти от изменението на климата, но все още не е известно до каква степен те ще продължат да абсорбират този газ в бъдеще.

Юрген Кнауер, ръководител на изследователския екип, обяснява, че добре установен климатичен модел, използван за захранване на глобалните климатични прогнози, прогнозира по-силно и по-устойчиво усвояване на въглерод до края на 21-ви век, когато се вземат предвид критични фактори, които обикновено са били игнорирани в повечето глобални модели. Проучването представя резултатите от моделирането, насочено към оценка на климатичен сценарий с високи емисии, тествайки как поглъщането на въглерод от растителността ще реагира на глобалното изменение на климата до края на 21 век.

Фотосинтезата е научен термин за процеса, при който растенията превръщат въглеродния диоксид в захарите, които използват за растеж и метаболизъм, служейки като естествен смекчаващ фактор за изменението на климата чрез намаляване на количеството въглерод в атмосферата. Това по-голямо усвояване на въглероден диоксид е основният двигател на нарастващото поглъщане на този земен елемент, регистриран през последните десетилетия. Не е ясно обаче как растителността ще реагира на промените в газа, температурата и валежите и проучването има за цел да оцени това в контекста на сценариите за изменение на климата.

Вашият коментар