NVIDIA представя облачна платформа за изключително прецизна симулация на климата

NVIDIA представя облачна платформа за изключително прецизна симулация на климата

NVIDIA представи своята платформа за климатичен дигитален облак Earth-2 за справяне с икономическите загуби от $140 милиарда, причинени от екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата. Тази платформа позволява на потребителите да симулират и визуализират времето и климата в голям мащаб. Облачните API на Earth-2 са част от NVIDIA CUDA-X™ Microservices и NVIDIA DGX Cloud™, което позволява на потребителите да създават базирани на AI симулации за различни метеорологични явления.

Дженсън Хуанг, основател и главен изпълнителен директор на NVIDIA, подчерта нарастващата честота на климатичните катастрофи и необходимостта от подготовка за екстремни метеорологични явления. Облачните API на Earth-2 използват AI модели, включително новия генериращ AI модел CorrDiff, за да подобрят точността на прогнозата и да осигурят критични показатели за вземане на решения. Моделът CorrDiff генерира изображения с много по-висока разделителна способност в сравнение с настоящите модели, което го прави по-бърз и по-енергийно ефективен.

В Тайван Централното метеорологично бюро планира да използва дифузионните модели на NVIDIA, за да подобри прогнозите за тайфуни и да сведе до минимум жертвите чрез ранни евакуации. Тайван е преживял множество тайфуни през годините и използването на Земя-2 може значително да подобри готовността за бедствия и усилията за реагиране. Чрез използване на набори от данни с висока разделителна способност и усъвършенствани AI модели, заинтересованите страни могат по-добре да разберат и смекчат въздействието на екстремните метеорологични явления.

Като цяло, климатичната дигитална облачна платформа Earth-2 на NVIDIA предлага иновативни решения за прогнозиране и подготовка за екстремни метеорологични събития. Чрез използването на AI технологии и симулации с висока разделителна способност, потребителите могат да подобрят точността на прогнозирането, да подобрят процесите на вземане на решения и в крайна сметка да намалят икономическите и социалните въздействия на свързаните с климата бедствия.

Вашият коментар