Перспективите за белгийската икономика са по-малко благоприятни

Преди три месеца службата за планиране беше набелязала съответно 1,3% и 1,6% за тази и следващата година, но се очаква белгийската икономика да нарасне с 1% тази година. Темпът на растеж през 2024 г. ще бъде 1,3%. Това е значително забавяне спрямо 2022 г., когато темпът на растеж беше 3,2%.

Ревизията надолу се основава на мрачните перспективи за глобалната икономика и очакванията, че инфлацията ще се ускори от ноември нататък поради нарастващите цени на петрола и природния газ. Очаква се инфлацията да се забави отново през втората половина на 2024 г., като инфлацията се очаква да бъде средно 4,4% през 2023 г. и 4,1% през 2024 г.

Заетостта ще се увеличи с 50 000 тази година. До 2024 г. ще бъдат създадени допълнителни 40 000 работни места, което ще увеличи нивото на заетост до 72,9% през 2024 г.

Вашият коментар