Physicists measure the temperature of second sound

Physicists measure the temperature of second sound

Физиците са успели да измерят температурата на втория звук, явление, при което топлината се провежда без пренос на материя. Това измерване е станало възможно от екип от изследователи, използващи микромащабен термометър. Изследването има дълбоки последици за разбирането на законите на термодинамиката и може да доведе до напредък в технологиите и науката за материалите.

Вторият звук е открит за първи път през 30-те години на миналия век, но изследването му е ограничено от липсата на директен метод за измерване на температурата му. Екипът от физици запълни тази празнина, като разработи техника, която използва малък термометър за измерване на температурата на втория звук в твърди материали при криогенни температури. Този пробив осигурява стъпка напред в разбирането на топлопроводимостта и основните закони на термодинамиката.

Изследователите се надяват, че тяхната работа ще доведе до по-нататъшно разбиране на поведението на втория звук и неговите потенциални приложения при проектирането на нови материали и технологии. Като разберат температурата на втория звук, учените могат да работят за овладяване на неговите свойства за практически приложения в области като електрониката и науката за материалите. Това изследване отваря вратата към нови възможности в изследването и манипулирането на топлопроводимостта на наномащабно ниво.

Вашият коментар