По-слабо регулираните кредитори в сянка получават $1 трилион заеми от американски банки

По-слабо регулираните кредитори в сянка получават $1 трилион заеми от американски банки

Американските банки са отпуснали 1 трилион долара заеми на нерегулирани „сенчести банки“. Регулаторите са загрижени, че тези алтернативни кредитори увеличават експозицията на банките към дългове с по-висок риск. Няколко големи банки, включително Citigroup и Wells Fargo, засилиха връзките си с алтернативни кредитори на активи.

Сумата на заемите, отпуснати от американските банки на по-малко регулирани кредитори в сянка, надхвърли 1 трилион долара през януари. Неизплатените заеми към недепозитни финансови субекти, като фирми за дялово инвестиране и хедж фондове, достигнаха 1,0024 трилиона долара миналия месец, което представлява приблизително 12,16% скок на годишна база от януари 2023 г., според данни, публикувани от Федералния резерв на САЩ в петък. Той се превърна в един от най-бързо развиващите се бизнеси в банковото дело във време, когато обемите на кредитирането като цяло растат с по-бавен темп.

Рязкото нарастване на кредитирането на банки в сянка породи опасения сред регулаторите относно потенциални системни рискове, каза The Financial Times в понеделник. Тези така наречени сенчести банки често са по-слабо регулирани и много от тях дават заеми на предприятия, където възвръщаемостта може да е по-голяма, но рисковете са много по-високи от това, което една регулирана институция би могла да понесе.

Експерти казаха на FT, че подобни слабо регулирани финансови институции са изложили банките на по-нискокачествени заеми. Големите банки непрекъснато увеличават кредитирането на по-малко регулирани финансови компании. FT отбелязва, че от 2010 г., когато от банките за първи път се изискваше да отчитат обема на кредитите, отпуснати на небанкови кредитори, делът на финансирането за банки в сянка е достигнал 6% от всички банкови кредити, повече от автокредитите и не много под кредитите дълг по картата.

Вашият коментар