Получени са около 100 заявления за IPO, като 50 се очаква да бъдат завършени до края на годината.

Председателят на CMB İbrahim Ömer Gönül се обърна към бързо нарастващия брой инвеститори във фондовата борса и публичните предлагания през последната година. Той подчерта важността на нарастващото търсене на фондовия пазар и призова новите инвеститори да подходят към пазара с логична инвестиционна стратегия.

Гьонюл признава, че нарастващият интерес към фондовия пазар се дължи на хората, които търсят нови начини да увеличат парите си. Той също така подчерта потенциалното въздействие на повишаването на лихвените проценти по депозитите върху публичните предлагания и интереса на фондовия пазар, като подчерта необходимостта от внимателно регулиране на пазара.

Той сподели, че CMB има близо 100 приложения за публично предлагане на бюрата си, подчертавайки важността на оценката на способността на компаниите да отговорят на пазарните изисквания и необходимите условия. Гьонюл също подчерта необходимостта от внимателно разглеждане на размера на публичните предлагания и търсенето за тях.

Една значителна тенденция, породена от увеличаването на публичните предлагания в Турция, е притокът на нови инвеститори, които може да нямат основни инвестиционни познания. Гьонюл предупреди тези инвеститори да подхождат към публичните предлагания с начина на мислене на професионални инвеститори и да търсят насоки от финансови специалисти.

На въпрос за бъдещия подход на CMB към процесите на одобрение, Гьонюл повтори важността на предпазливостта в техните принципи и ангажимента да продължат да действат предпазливо.

Гьонюл обърна внимание и на предизвикателствата, породени от големи обеми транзакции и движения на фондовия пазар, като подчерта необходимостта от внимателно наблюдение на развитието и работа с фондовата борса за поддържане на стабилността на пазара.

Като цяло, изявленията на Gönül подчертават важността на подхода към фондовия пазар и публичните предлагания с рационална, добре информирана инвестиционна стратегия и необходимостта от предпазливо пазарно регулиране.

Вашият коментар