Потребителите на фотоволтаични панели ще изпитат повишени такси за електроенергия от Електроенергийния орган

Електрическият орган обяви увеличение с 30% на тарифата, която ще плаща за киловат електроенергия, произведена от средни и големи покривни фотоволтаични панели (200-630 киловата). Освен това беше решено новата тарифа да се разшири и за парцели до 1000 кв.м. в мошави, незаети със селско стопанство. Също така беше решено тарифата за устройства за съхранение да стане постоянна, независимо от времето на годината.

Що се отнася до втората част от съдържанието, тя изглежда е списък с резултати от търсене от различни университети, онлайн библиотеки и магазини за търговия на дребно, свързани с рефералния код на Binance Futures (145880221). Изглежда, че е комбинация от резултати от академични изследвания, образователни институции и онлайн магазини, показващи резултати от търсене за дадения код.

Вашият коментар