Предприемане на действия за защита на здравето на майките, новородените и децата от ефектите на изменението на климата

Климатичните опасности като екстремни горещини са свързани с повишен риск от усложнения по време на бременност, които могат да доведат до неблагоприятни резултати за майката и перинаталния период. Тези усложнения могат да включват гестационен диабет, хипертонични нарушения на бременността, преждевременно раждане, ниско тегло при раждане и мъртво раждане.

В допълнение към рисковете за физическото здраве, свързани с лошото хранене, вода, хигиена и канализация, излагането на климатични опасности по време на бременност може също да окаже влияние върху психичното здраве. Последиците от тези опасности могат да допринесат за травма между поколенията и да увеличат стреса, безпокойството и депресията – всички те са известни рискови фактори за неблагоприятни перинатални резултати.

Важно е да се признае и да се обърне внимание на потенциалното въздействие на климатичните опасности върху майчиното и перинаталното здраве, за да се смекчат тези рискове и да се подобрят резултатите както за майките, така и за техните бебета. Разбирането на различните начини, по които климатичните опасности могат да повлияят на бременността и майчиното здраве, е от решаващо значение за разработването на ефективни интервенции и системи за подкрепа. С тези знания можем да работим за осигуряване на благосъстоянието на бъдещите майки и техните бебета, дори и в лицето на предизвикателствата на околната среда.

Вашият коментар