пренапишете това заглавие AstraZeneca стартира бизнес с клинични услуги Evinova в набеза на здравните технологии – Endpoints News

AstraZeneca стартира нов глобален бизнес за здравни технологии, Evinova, с цел да намали времето и разходите за клинични изпитвания и да улесни процеса за пациентите. Компанията вижда празнина на пазара за тези услуги и решава да я запълни със създаването на Evinova.

Въпреки че е подкрепена финансово от AstraZeneca, Evinova ще работи като отделен бизнес. Компанията ще предоставя глобални услуги на CRO и фармацевтични компании за проектиране, провеждане и наблюдение на клинични изпитвания. Evinova ще таксува клиентите за достъп до своята технология и ще работи по модел, базиран на приходите.

Създавайки Evinova, AstraZeneca се надява да се справи с предизвикателствата и неефективността в процеса на клинично изпитване, като в крайна сметка улесни участието на пациентите и подобри общата ефективност на изпитванията. Това ново бизнес начинание отразява ангажимента на AstraZeneca за напредък в здравеопазването и използване на технологии за подобряване на процеса на разработване на лекарства.

Вашият коментар