PunaMusta Media превръща оперативната загуба в печалба, отбелязва лек спад в приходите

PunaMusta Media превръща оперативната загуба в печалба, отбелязва лек спад в приходите

PunaMusta Media отчете значително увеличение на EBITDA в периода октомври-декември, с утрояване на цифрата в сравнение с предходната година. Компанията остава оптимист за подобряване на оборота и оперативните приходи въз основа на тези резултати.

Оборотът на компанията леко намалява през периода октомври-декември, но EBITDA почти се утроява до 3,1 млн. евро. Оперативната печалба също стана положителна на 0,7 милиона евро, в сравнение със загуба от 1,5 милиона евро през същия период на предходната година. Печалбата на акция на PunaMusta Media се подобри до -0,01 евро от -0,03 евро.

За цялата година оборотът на компанията остава стабилен на 133,9 милиона евро, като EBITDA достига 9,1 милиона евро. Бордът на дружеството е предложил да не се разпределят дивиденти.

В своите насоки за 2024 г. PunaMusta Media очаква оборотът на продължаващите операции да се подобри и оперативният резултат да бъде по-добър от този през 2023 г. В момента компанията претърпява значителни промени, включително продажбата на медийния си бизнес на Keskisuomanai.

Изпълнителният директор Арту Салинен подчерта напредъка на компанията в трансформирането от продуктово ориентирани продажби към ориентиран към решения оператор, което води до подобрена рентабилност. Печатарският бизнес отбеляза значително подобрение на рентабилността поради повишена производителност и по-ниски разходи, докато бизнесът с видимост също се представи добре.

Като цяло PunaMusta Media е оптимист за бъдещите си перспективи и продължава да се фокусира върху подобряването на своите финансови резултати и оперативна ефективност.

Вашият коментар